091 2200 065   |   info@perfectus-grupa.hr
Naslovna » Usluge

Usluge

Pružamo kompletne usluge knjigovodstva i računovodstva poduzećima i obrtnicima. Osiguravamo mjesečne, kvartalne i godišnje izvještaje prema specifičnim potrebama svakog pojedinog klijenta. Osim knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga Perfectus grupa nudi savjetovanje te pomoć u svladavanju svakodnevnih administrativnih izazova u Republici Hrvatskoj. Knjigovodstveni ured koji u prvi plan stavlja svoje klijente i nudi profesionalnost i stručnost u obavljanju posla.

Dugogodišnje iskustvo i konstantno praćenje trendova daje nam mogućnost i znanje kako bi Vi mogli biti usredotočeni na širenje Vašeg poslovanja, a nama prepustili brigu oko administracije. Na sva vaša pitanja i nedoumice predložit ćemo optimalna rješenja s ciljem postizanja što boljih rezultata.

Perfectus Grupa d.o.o. - Usluge

Usluge za poduzeća:

 • Vođenje financijskog knjigovodstva ; dnevnik i glavna knjiga
 • Knjiga izlaznih i ulaznih računa
 • Saldakonti kupaca i dobavljača
 • Vođenje evidencije nematerijalne i materijalne imovine (osnovnih sredstava)
 • Materijalno knjigovodstvo
 • Robno knjigovodstvo
 • Obračun PDV­a (mjesečni I tromjesečni)
 • Obračun plaća i naknada sa svim popratnim izvještajima
 • Obračuni ugovora o djelu, autorskih ugovora i sl.
 • Obračun putnih naloga
 • Statistički izvještaji (tromjesečni i godišnji)
 • Godišnji obračun (bilanca,račun dobiti i gubitka, novčani tokovi,bilješke)
 • Prijava poreza na dobit

Usluge za obrte i slobodna zanimanja:

 • Knjiga primitaka i izdataka
 • Knjiga prometa
 • Popis dugotrajne imovina
 • Evidencija o obvezama i potraživanjima
 • Obračun PDV­a
 • Godišnja prijava poreza na dohodak
 • Obračun plaće, ugovora o dijelu, autorskih honorara I sl.